Basisblokk u-blokk

kr33.50

Mål:19x19x19
Vekt/palle:880 kg
Vekt/stk:9 kg
Stk/palle:96

Kategori:

Beskrivelse

GENERELT
Basisblokk er en modultilpasset betongblokk i en praktisk størrelse. Blokken er ideell til grunnmur for så vel næringsbygg som bolighus, mindre garasjebygg ol. På grunn av blokkens hullutførelse kan den benyttes som konstruksjonsblokk ved også å armeres og istøpes vertikalt.

MONTERING
Når retning er satt og sålen er støypt, begynner man muring i hjørnene. På grunn av at armering må være sammenhengende, murer man skift for skift. Mørtelen legges ut to ilangsgående fuger mellom hvert skift. Murmørtel kan være sementmørtel i blandingsforholdet en del mursement, en del standard sement og syv deler sand. Tilsvarende ferdigmørtel kan også benyttes.

Dersom veggen skal inntilfylles med løsmasser, må den avstives med støttevegger, gjerne ved å benytte 20 cm basisblokk. Avstanden mellom støtteveggen må ikke overstige seks meter.

ARMERING
Blokkene settes kant i kant og fugearmeres med fugearmering. Avstanden mellom armeringen på grunnmur til hus må ikke overstige 4 skift. I tillegg må det armeres rundt eventuelle åpninger, som vinduer, dører etc.